Kişisel Veriler ve Çerez Politikası

Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti. (“Soultreats”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz.
Kişisel verileriniz Soultreats tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; sadece mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecektir. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz

1. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Kişisel Veriler
Toplanan kişisel verileriniz, Soultreats tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir:
a. Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
b. Veri Sahibi’nin internet sitesi (“soultreatstravel.com”) üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması,
c. Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve internet sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi,
d. Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
e. Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Soultreats’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Bu taraflar, özellikle aşağıdakiler olacaktır:
a. Hizmet aldığımız iş ortaklarımızla,
b. İştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımızla,
c. Çalışmakta olduğumuz bilgi işlem tedarikçileri ile,
d. Kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. 
Bunların dışında, KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya Kanun’da belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 1. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a. Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti.’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c. Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti.’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Bağlarbaşı Mah. Sakız Ağacı Sk. Güneysu İş Hanı No. 33 İç Kapı. 25 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti. KVKK kapsamında veri sorumlusudur. Kişisel veri sahipleri görüş ve soruları ile ilgili bizimle iletişime geçebilir.

Ünvanı : Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti.
Vergi Dairesi: Küçükyalı
Vergi Numarası: 775 089 6596
Adresi: Bağlarbaşı Mah. Sakız Ağacı Sk. Güneysu İş Hanı No. 33 İç Kapı. 25 Maltepe / İstanbul
Mail: [email protected]

Çerez Politikası
Soultreats, siteyi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.
Çerezleri, sitemizin ihtiyaçlarımıza göre ayarlanması ve ziyaretçilerimizin önemli bilgilerinin hatırlanması yoluyla daha iyi ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlaması için kullanıyoruz. Bunlarla birlikte ayrıca, internet sitemizin kullanım dinamiklerini anlamak ve bunlar uyarınca sitemizde tasarım ve kullanışa yönelik iyileştirmeler yapmak amacı gibi istatistiksel bilgiler toplamak için de
çerezleri kullanabiliriz.

Soultreats Travel Turizm Ltd. Şti.
Adresi: Bağlarbaşı Mah. Sakız Ağacı Sk. Güneysu İş Hanı No. 33 İç Kapı. 25 Maltepe / İstanbul

Son Yazılar

  Son Yorumlar

  Görüntülenecek bir yorum yok.
  0
   0
   Sepetiniz
   Sepetiniz boşAlışverişe Dön